خشکشویی
کد تخفیف: Newyear99
میزان تخفیف: ۲۰ %
حداقل سفارش: ۵۰,۰۰۰ تومان
تاریخ اعتبار: ۱۳۹۹/۰۱/۰۸
نظافت منزل
کد تخفیف: Clean99
میزان تخفیف: ۱۵,۰۰۰ تومان
حداقل سفارش: ۶۵,۰۰۰ تومان
تاریخ اعتبار: ۱۳۹۹/۰۱/۰۸
کارواش
کد تخفیف: Car99
میزان تخفیف: ۴۰ %
حداقل سفارش: ۳۰,۰۰۰ تومان
تاریخ اعتبار: ۱۳۹۹/۰۱/۰۸
بلیط هواپیما
کد تخفیف: Newyear99
میزان تخفیف: ۱۵,۰۰۰ تومان
تاریخ اعتبار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
0