قوانین و مقررات

قوانین و مقرراتی که کاربران لاندرتیم ملزم به رعایت آن می‌باشند

ماده ۱- تعاریف و اصطلاحات

اصطلاحاتی که در این قوانین و مقررات به کار رفته است دارای معانی مشروح زیر است:

۱-۱- مشتری: اشخاصی که در برنامۀ لاندرتیم به منظور ارسال درخواست خشکشویی ثبت‌ نام کرده‌اند.

۲-۱- خشکشویی: اشخاصی که در برنامۀ لاندرتیم به منظور دریافت درخواست خشکشویی و ارائه خدمات ثبت ‌نام کرده‌اند.

۳-۱- کاربر: شخصی است که از طریق اینترنت به سامانۀ لاندرتیم متصل و از خدمات نرم افزاری لاندرتیم بهرمند می‌شود. بدیهی است منظور از کاربر در این سند، بنا به مورد مشتری و خشکشویی و یا هر دو می‌باشد.

۴-۱- کاربران: اعم از مشتری و خشکشویی.

۵-۱- شرکت: شرکت اومگا گلوبال کیش که نسبت به ارائه خدمات لاندرتیم اقدام می‌کند.

۶-۱- لاندرتیم: خدماتی نرم‌ افزاری که توسط شرکت لاندرتیم جهت خشکشویی ارائه می‌شود.

۷-۱- حساب کاربری: حسابی است که اشخاص برای استفاده از خدمات لاندرتیم در سامانۀ لاندرتیم ایجاد کرده‌اند.

۸-۱- اعتبار: مبلغی است که کاربران در حساب کاربری خود به منظور استفاده از خدمات لاندرتیم دارند. این مبلغ به صورت پرداخت از طریق سامانه بانکی و کارت‌های عضو شبکۀ شتاب و یا با استفاده از لاندرتیم کارت طبق شرایط و مقررات حاضر منظور و محاسبه خواهد شد.

۹-۱- اطلاعات محرمانه: اطلاعاتی که توسط کاربران در اختیار لاندرتیم قرار داده می‌شود اعم از اطلاعاتی که به صورت مستقیم از سوی کاربر وارد می‌شود و همچنین اطلاعاتی که به صورت خودکار و در نتیجۀ بهره برداری از خدمات لاندرتیم در اختیار شرکت قرار داده می‌شود، مانند اطلاعات مربوط به نشانی ، نوع پوشاک و ...

ماده ۲- حساب کاربری

۱-۲- کاربر با ثبت نام در لاندرتیم و همچنین با هر بار استفاده از خدمات لاندرتیم می‌پذیرد که قوانین و مقررات جاری لاندرتیم را به صورت کامل مطالعه کرده و با اطلاع کامل از شرایط و معانی آن پذیرفته است. این قوانین و مقررات ممکن است در طول زمان تغییرکند و بنابراین استفادۀ مستمر کاربران از لاندرتیم به معنی پذیرش هرگونه تغییر در قوانین و مقررات آن است.

۲-۲- برای استفاده از لاندرتیم لازم است که هر کاربر اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی یک حساب کاربری در لاندرتیم بسازد. تنها اشخاصی که بیش از ۱۸ سال سن و واجد اهلیت قانونی باشند می‌توانند اقدام به ساختن حساب کاربری در لاندرتیم کنند. برای استفاده از لاندرتیم کاربر مذکور باید نام، نام خانوادگی، آدرس پست الکترونیکی و شماره همراه خود را در سامانۀ لاندرتیم ثبت کند.

۳-۲- کاربر می‌پذیرد اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح و به‌ روز در سامانه لاندرتیم وارد کند و مسئول عدم صحت اطلاعات اعلام شده شخص کاربر می‌باشد. در صورت اثبات خلاف این موضوع، شرکت مجاز به پیگیری قضایی و قانونی نزد مراجع صالح می‌باشد.

۴-۲- هر فرد تنها می‌تواند یک حساب کاربری در لاندرتیم داشته باشد. در صورتی که شرکت اطلاع یابد که به نام یک شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی حساب‌های کاربری متعدد وجود دارد، شرکت مجاز خواهد بود نسبت به قطع خدمات و غیرفعال نمودن حساب‌های کاربری مذکور اقدام نماید.

۵-۲- مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری اشخاص حقیقی و یا حقوقی در لاندرتیم یا سایر خدمات مربوط به لاندرتیم انجام می‌شود به عهدۀ کاربر بنابه مورد، است. بنابراین مسئولیت مشتریان غیر از کاربر نیز، که با استفاده از حساب کاربری وی از خدمات لاندرتیم استفاده می‌نمایند، کاملا متوجه خودکاربر می‌باشد.

۶-۲- مسئولیت حفظ امنیت اطلاعات حساب کاربری از جمله نام کاربری و رمز عبور به عهدۀ کاربر است. در صورت مفقود شدن یا سرقت اطلاعات حساب کاربری، کاربر مذکور موظف است در اسرع وقت موضوع را به اطلاع شرکت برساند. بدیهی است تا زمانی که اطلاع‌رسانی به شرکت انجام نشده است، مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری مذکور انجام شده و می‌شود به عهدۀ وی خواهد بود.

۷-۲- کاربر حق ندارد به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر اجازه استفاده از حساب کاربری خود را بدهد یا حساب خود را به فرد یا شرکت دیگری منتقل کند. در مورد کاربر شخص حقوقی نیز، مسئولیت‌های قانونی بهره برداری از خدمات لاندرتیم متوجه مدیران مجموعه‌های مذکور خواهد بود.

۸-۲- در شرایط خاصی ممکن است از کاربر برای استفاده از خدمات، درخواست احراز هویت شود، در چنین شرایطی اگر کاربر اطلاعات کافی در اختیار شرکت قرار ندهد، شرکت می‌تواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائۀ خدمات به کاربر خودداری کند.

۹-۲- ممکن است بنا به مورد و حسب صلاحدید و تشخیص شرکت، از کاربر درخواست اطلاعات تکمیلی، ارائه مدارک و یا اصلاح اطلاعات موجود گردد. در این صورت کاربر مورد درخواست، متعهد به ارائه اطلاعات و یا اصلاح اطلاعات درخواستی در مدت اعلام و درخواست شده از سوی شرکت خواهد بود. در غیر این صورت شرکت می‌تواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائۀ خدمات به کاربر خودداری کند.

ماده ۳- استفاده از لاندرتیم

۱-۳- کاربران متعهد می‌شوند در حین استفاده از لاندرتیم نهایت دقت خود را در ثبت سفارش اعمال کنند.

۲-۳- با استفاده از خدمات لاندرتیم کاربر می‌پذیرد و موظف می‌باشدکه از لاندرتیم برای انجام هیچ فعالیت غیر‌قانونی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران یا مخالف با عرف جامعه استفاده نکند.

۳-۳- کاربر متعهد است در صورت داشتن بیماری و شرایط خاص پوستی موارد را به اطلاع خشکشویی برساند . در غیر اینصورت چنانچه پس از پذیرش درخواست متوجه با موارد فوق شود، مجاز به لغو (امتناع از انجام) خشکشویی بوده و مسئولیت جبران خسارات وارده و هزینۀ برعهدۀ کاربر است.

۴-۳- کاربر متعهد می‌شود هیچ‌گاه از خدمات لاندرتیم به صورتی که به لاندرتیم یا شرکای آن صدمه‌ای وارد کند استفاده نکند. در صورتی که کاربر اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی نسبت به سوءاستفاده از امکانات فراهم شده در خدمات لاندرتیم در جهت منافع شخصی و یا آسیب اعم از مادی و یا معنوی به منافع شرکت اقدام نماید، شرکت ضمن داشتن حق قطع خدمات و غیرفعال نمودن حساب کاربری، مجاز خواهد بود با مراجعه به مراجع قضایی و یا سایر مراجع ذیصلاح قانونی نسبت به مطالبه جبران خسارات وارده اقدام نماید.

۵-۳- کاربر می‌پذیرد که شرکت ممکن است از ارسال پیامک، ایمیل و یا Push Notification به عنوان راه ارتباطی شرکت با وی استفاده کند. کاربر مذکور می‌تواند درخواست کند که ارسال این پیام‌ها قطع شود اما می‌پذیرد که با انصراف از دریافت این پیام‌ها، ممکن است در استفاده از خدمات با مشکل مواجه شود و یا اطلاعات مقتضی بموقع به ایشان نرسد.

۶-۳- لاندرتیم ممکن است کدهایی به منظور هدیه به کاربر ارائه کند که با وارد کردن این کدها در نرم‌افزار، یا درصدی از هزینه ها کاسته یا درصدی از هزینه خشکشویی پس از آن به کاربر برگردانده ‌شود و یا مبلغ مشخصی به حساب کاربر در لاندرتیم اضافه ‌شود. نحوۀ ارائه این خدمات و تعیین مهلت استفاده از آنها، منوط به تشخیص و صلاحدید شرکت بوده و در صورت عدم تعلق کدهای مذکور، کاربر حق طرح هیچگونه ادعا و اعتراضی را در این خصوص نخواهد داشت.

۷-۳- کاربر می‌پذیرد که اجازۀ انتقال یا فروش کد ها را به اشخاص دیگر ندارد. همچنین کاربر مجاز نیست این کدها را به صورت عمومی منتشر کند - حتی اگر لاندرتیم در فضاهای عمومی به نحوی که در دسترس عموم است، این کد ها را منتشر کرده باشد - مگر اینکه لاندرتیم رسماً این اجازه را به آنها داده باشد.

۸-۳- کاربر می‌پذیرد اعتباری که در حساب کاربری خود دارد مستقل از روش کسب آن (اگر در نتیجه افزایش اعتبار از طریق درگاه بانک باشد یا در نتیجه وارد کردن کدهای تخفیفی که لاندرتیم در اختیار آنها قرار می‌دهد یا هر روش دیگری) فقط برای استفاده از خدمات لاندرتیم قابل استفاده است و امکان دریافت این وجه را به صورت نقد ندارد.

۹-۳- کاربر می‌پذیرد کدهایی که جهت افزایش اعتبار یا کاهش هزینه سفر به آنها داده می‌شود، ممکن است منقضی شوند. از آنجایی که لاندرتیم برای ارائه این کدها هزینه ای از کاربران دریافت نمی‌کند، این حق برای شرکت محفوظ است که مبلغ یا درصد تاثیر این کدها را حتی پس از انتشار آنها تغییر دهد یا در صورت لزوم آنها را باطل کند. همچنین درصورتی که شرکت تشخیص دهد که استفاده از این کد به دلیل خطای فنی یا تخلف صورت گرفته و یا غیر قانونی بوده است می‌تواند این کدها یا اعتباری که در نتیجۀ استفاده از آنها به حساب کاربر اضافه شده است را باطل یا حذف کند.

۱۰-۳- مسئولیت تامین اینترنت و سخت‌افزار لازم و همچنین پرداخت هزینه‌های مربوط به آنها برای استفاده از خدمات لاندرتیم به عهدۀ کاربر است.

۱۱-۳- کاربر می‌پذیرد بیشترین تعداد و حجم که در یک خودرو می توانند سفارش ارسال کند ، با توجه به سیاست های شرکت متغییر می باشد است.

۱۲-۳- کاربر ، متعهد می‌شود از هیچ بخش از اطلاعاتی که در نتیجۀ استفاده از خدمات لاندرتیم که کسب کرده است، هیچ‌گونه استفاده‌ای نکند. طبعاً ذخیره کردن اطلاعات همکاران لاندر اپ در دستگاه تلفن همراه یا به هر شیوۀ دیگر نیز مغایر با قوانین لاندرتیم خواهد بود. همچنین کاربر متعهد می‌شود در مراحل ارسال سفارش، فقط در شرایط ضروری از اطلاعاتی که از مسئول دلیوری در خدمات لاندرتیم ارائه شده است استفاده کند. استفادۀ کاربر از این اطلاعات باید مطابق با عرف جامعه و قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد. در هر صورت اطلاعات مذکور به صورت امانت در اختیار کاربر قرار گرفته است و در صورت نقض تعهدات مذکور، شرکت مجاز به پیگیری حقوقی و کیفری موضوع خواهد بود.

۱۳-۳- با استفاده از خدمات لاندرتیم کاربر می‌پذیرد که در حین انجام سفارش ، لاندرتیم را وسیله‌ای برای تبلیغات و بازاریابی کالاهای شخصی خود قرار ندهد و از هرگونه معرفی و عرضۀ محصولات شخصی و یا محصولات متعلق به دیگران خودداری کند.

۱۴-۳- کاربر متعهد به رعایت همۀ قوانین اسلامی، شرعی، اخلاقی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در هنگام استفاده از لاندرتیم است.

۱۵-۳- کاربر می‌پذیرد و اعلام می‌دارد که متن حریم خصوصی لاندرتیم را مطالعه کرده و مورد قبول وی است.

۱۶-۳- کاربران می‌پذیرند که لاندرتیم خدمات خشک شویی نیست بلکه تنها یک خدمات نرم‌افزاری است که ارتباط بین خشکشویی و مشتری را جهت توافق بر انجام یک سرویس فراهم می‌کند. در خدمات لاندرتیم مختار است یک درخواست را بپذیرد یا رد کند.

۱۷-۳- خدمات لاندرتیم ممکن است با مشارکت خدمات شرکت‌های دیگری ارائه شود که شرکت لاندرتیم کنترلی روی آنها ندارد. در چنین شرایطی کاربر می‌پذیرد که این خدمات، قوانین استفاده و مقررات مختص خود را دارند و لاندرتیم مسئولیتی در خصوص قوانین و خدمات این شرکت‌ها ندارد.

۱۸-۳- از آنجایی که ممکن است از طریق حساب کاربری کاربر ، به غیر این کاربر از خدمات لاندرتیم استفاده نمایند، مسئولیت پرداخت هزینه‌های مرتبه و همچنین هر گونه مسئولیت قانونی ایشان نسبت به لاندرتیم متوجه کاربر می‌باشد و بدین ترتیب کاربر مذکور نسبت به لاندرتیم دارای مسئولیت تضامنی می‌باشد.

ماده ۴- هزینه‌ها و پرداخت

۱-۴- کاربر می پذیرد امکان استرداد هزینه‌هایی که وی به لاندرتیم می‌پردازد وجود ندارد.

۲-۴- کاربر می‌پذیرد هزینۀ خدمات از طرف لاندرتیم مشخص می‌شود و پس از استفاده از آن اعتراضی نسبت به هزینۀ خدمات نمی‌تواند داشته باشد. بدیهی است از آنجایی که کاربر مجاز به عدم پذیرش هزینه اعلام شده از سوی لاندرتیم می‌باشد، در صورت قبول متعهد به پرداخت آن می‌باشد و به همین منظور کاربر مذکور با قبول این شرایط و مقررات به شرکت اختیار دریافت و وصول مبالغ مورد مطالبۀ شرکت را از محل اعتبار کاربری خود، اعطا می‌نماید.

۳-۴- پرداخت هزینۀ خدمات فقط از طریق روش‌هایی که توسط لاندرتیم مشخص می‌شود، می تواند صورت گیرد. این روش‌ها عبارتند از پرداخت از طریق اعتبار موجود در حساب کاربری لاندرتیم، پرداخت اینترنتی و یا از طریق USSD برای افزایش اعتبار و پرداخت نقدی به .

۴-۴- کاربرمی‌پذیرد هزینۀ خدمات ارائه و اعلام شده از سوی لاندرتیم، ممکن است بسته به ویژگی‌های خدمات ارائه شده از جمله نوع خدمات، زمان خدمات، مدت زمان تخمینی جهت ارایه خدمات، مکان خدمات (مبدا، مقصد یا مسافت مسیر سفر) و یا عوامل دیگر متغیر باشد. در هر صورت رقم اعلام شده از سوی لاندرتیم بر اساس استانداردهای موجود و صلاحدید شرکت تعیین گردیده است و در صورت پذیرش از سوی کاربر وی حق طرح هیچگونه ادعا و اعتراضی دراین خصوص نخواهد داشت.

۵-۴- کاربر می‌پذیرد که باید هزینه را مستقل از هر گونه مشکلی که ممکن است در برنامۀ لاندرتیم جهت پرداخت آنلاین به وجود بیاید به شرکت پرداخت کند. در صورتی که به دلیل مشکلی در برنامۀ لاندرتیم یا مشکلات ارتباطی از جمله اینترنت و شبکۀ تلفن همراه امکان پرداخت از طریق نرم‌افزار فراهم نشود، همچنان موظف به پرداخت هزینه خواهد بود. در این شرایط پرداخت هزینه ممکن است با هماهنگی با مرکز تماس شرکت لاندرتیم با روش‌های دیگر صورت پذیرد. در صورتی که به هر دلیلی از جمله مشکلات نرم‌افزار پرداخت را انجام نداده باشد، شرکت حق دارد مبلغ سفر را از اعتبار کاربر در لاندرتیم کسر کند.

۶-۴- کاربر می‌پذیرد هیچوقت درخواست لاندرتیم ارسال نکند مگر اینکه قصد استفاده از خدمات لاندرتیم را داشته باشد. کاربر اگر پس از ارسال درخواست و پذیرش درخواست ، درخواست را لغو کند، ، وی متعهد به پرداخت مبلغ مورد قبول مذکور می‌باشد و یا شرکت مجاز خواهد بود نسبت به کسر و برداشت مبلغ مذکور از محل اعتبار وی اقدام نماید.

۷-۴- کاربر می‌پذیرد هر گونه تخریبی که در نتیجه استفاده از خدمات با حساب کاربری وی ایجاد شود، مسئولیت تامین هزینه‌های مربوط به تعمیر، شست و شو و غیره به عهده وی خواهد بود. در چنین مواردی لاندرتیم حق دارد این هزینه‌ها را از اعتبار موجود در حساب لاندرتیم کاربر کسر یا از وی وصول کند. در صورتی که اعتبار موجود نزد لاندرتیم به میزان خسارات وارده و هزینه‌های مرتبط بر آن نباشد، کاربر و یا شرکت مجاز به پیگیری وصول مطالبات مذکور خواهد بود.

ماده ۵- مسئولیت لاندرتیم

۱-۵- لاندرتیم با تمام امکانات خود از جمله مرکز تماس ۲۴ ساعته، واحد رسیدگی به شکایات و فرآیند میانجیگری تمامی تلاش خود را جهت رضایت کاربران، رفع اختلافات ایجاد شده در زمان ارائه و استفاده از خدمات لاندرتیم بین کاربران، و ایجاد صلح و سازش فی مابین آنها می‌کند.

۲-۵- لاندرتیم با استفاده از نظارت‌های خود تلاش می‌کند خدمات با کیفیت مطلوب به کاربران ارائه دهد.

۳-۵- لاندرتیم تلاش خود را جهت فراهم نمودن امکان استفاده از خدمات نرم‌افزاری خود توسط دستگاه‌های کاربران محترم می‌کند اما تضمینی نسبت به اجرا شدن آن روی همۀ دستگاه‌ها یا همۀ شبکه‌های ارتباطی (اینترنت، شبکه تلفن‌همراه و …) نخواهد داد.

۴-۵- تمامی اطلاعات کاربران بعنوان اطلاعات محرمانه نزد لاندرتیم محافظت شده و دسترسی به آن توسط اشخاص ثالث ممنوع بوده مگر برابر تصمیم مقام صالح. بنابراین در صورت درخواست و صدور دستور مقتضی از سوی مراجع قضایی، شرکت مکلف به ارایه اطلاعات کاربران به مراجع مذکور می‌باشد.

۵-۵- چنانچه هر یک از کاربران لاندرتیم در زمان استفاده از خدمات آن با مشکلی مواجه شوند برابر شرایط فوق می‌توانند حداکثر تا یک هفته پس از تحویل البسه خود شکایت خود را از طریق مرکز تماس ۲۴ ساعته و واحد رسیدگی به شکایات لاندرتیم مطرح و شرکت پیگیری لازم و تلاش خود را جهت حل و فصل اختلافات بعمل آمده خواهد آورد.

۶-۵- جهت اطلاع بیشتر کاربران با نحوه و شرایط ارائۀ خدمات لاندرتیم و استفاده از نرم‌افزار‌های و ، همۀ اطلاعات مورد نیاز کاربران توسط لاندرتیم در نرم‌افزار قرار داده شده است و اشخاص می‌توانند با مراجعه به قسمت مذکور و مطالعۀ آنها کاملا با شرایط ذکر شده و خدمات لاندرتیم آشنا شوند. همچنین همکاران ما در مرکز تماس به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی هر گونه ابهام و سوال کاربران هستند.

ماده ۶- مسئولیت کاربران

۱-۶- مسئولیت همۀ اقدامات و افعال کاربران که ناشی از عدم رعایت قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون مجازات اسلامی و قوانین مدنی (ورود خسارت به اموال کاربر) باشد، برعهدۀ شخص متخلف بوده و لاندرتیم هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال و افعال فوق نداشته و نخواهد داشت و لاندرتیم می‌تواند ضمن غیر فعال کردن حساب کاربری متخلف، از طریق مراجع صالح اقدامات قانونی را علیه نامبرده نسبت به احقاق حقوق قانونی لاندرتیم بعمل آورد.

۲-۶- هر گونه اقدامی از سوی کاربران که منجر به ورود خسارت به شهرت تجاری، نام و اعتبار لاندرتیم شود تخلف از شرایط قراردادی و قانونی تلقی و لاندرتیم حق غیر فعال نمودن کاربر اعم از و یا و اقدام قانونی علیه وی را جهت مطالبه خسارت و احقاق حقوق قانونی خود خواهد داشت.

۳-۶- کاربر متعهد می‌شود تنها از علایم و اقلام سازمانی استفاده کند که توسط لاندرتیم تهیه و در اختیار او گذاشته شده است (برچسب شیشه و خوش بو کنندۀ هوا با برند لاندرتیم) و مسئولیت استفاده از اقلام و علایمی که سبب ایجاد مشابهت و یا ایجاد اشتباه برای کاربران و یا سایر اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی کند بر عهدۀ کاربر بوده و در صورت لزوم لاندرتیم به قطع خدمات با نامبرده و پیگیری قانونی اقدام خواهد نمود و شخص متخلف مکلف به جبران خسارات وارده به لاندرتیم خواهد بود.

۴-۶- مسئولیت رعایت همۀ قوانین

۵-۶- کاربر متعهد به بیمه نمودن مورد شستشو و خشکشویی ، نقدی تا سقف تعهدات قانونی خود می‌باشد تا در صورت بروز خسارات امکان جبران خسارات از طریق شرکت بیمه گر میسر باشد.

۶-۶- کاربر در صورتی که در حین انجام سفارش نسبت به نقض تعهدات قانونی اطلاع پیدا کند، متعهد به اعلام گزارش به مرکز تماس شرکت و مراجع انتظامی خواهد بود.

ماده ۷- محتوای تولید شده توسط کاربران

۱-۷- لاندرتیم ممکن است در شرایطی به کاربران اجازه دهد که در وب سایت، نرم‌افزار موبایل و یا سایر بخش‌های این سامانه، عکس، متن، فایل صوتی، فایل تصویری یا فایل‌های مشابه منتشر کنند. مالکیت هر مطلب (شامل متن، عکس، فایل صوتی، فایل تصویری و …) که به این شکل در خدمات ثبت شود همچنان متعلق به کاربران خواهد بود. اما با ثبت آنها در خدمات‌های مرتبط به لاندرتیم کاربران این حق را به لاندرتیم می‌دهند که آنها را در هر مکان و هر زمانی به صورت دیجیتال یا چاپی برای هر نوع کاربردی منتشر کند. همچنین لاندرتیم مجاز است حق انتشار این مطالب را به اشخاص یا شرکت‌های دیگر منتقل کند.

ماده ۸- قطع خدمات

۱-۸- لاندرتیم در شرایطی که به هر دلیل به این نتیجه برسد حضور یک کاربر می‌تواند برای شرکت یا سایرین خطرناک باشد یا مطلوب نباشد، طبق صلاحدید و تشخیص خود حق حذف دسترسی کاربر مذکور به خدمات لاندرتیم را دارد. در این صورت، کاربر حق طرح هیچگونه ادعا و یا اعتراضی را نخواهد داشت

ماده ۹- توافق از راه دور

۱-۹- کاربر توافق می‌کند جهت مبادلۀ آسان اطلاعات، همۀ تغییرات و الحاقیه‌های قوانین و مقررات حاضر اعم از تغییر و اضافه کردن شروط آن، ارسال اخطاریه و ابلاغیه‌های مربوط به لاندرتیم، از طریق سامانه لاندرتیم بعمل آید و کاربر ضمن پذیرش اطلاع از شرط و روند اجرایی آن موافقت خود را نسبت به اعمال شرط مذکور اعلام می‌کند.

۲-۹- مسئولیت حفظ و حراست از حساب کاربر برعهدۀ کاربر مذکور بوده و وی ضمن پذیرش این مسئولیت، همۀ داده ها و پیام‌های صادره از طریق حساب کاربری مذکور را منتسب به خود دانسته و هرگونه ادعایی نسبت به انکار، تردید و جعل داده پیام‌های ارسال شده از ناحیۀ نامبرده غیر قابل استماع و مردود است.

۳-۹- کاربر می‌پذیرد هر گونه رویه، اشکال، عبارات مبین تائید و اعلام قبولی و تصدیق داده پیامه‌ای صادره از طرف لاندرتیم به منزله امضا الکترونیکی و قبولی محسوب می‌شود و هر گونه ادعائی نسبت به امضا و قبولی مذکور غیر قابل استماع و مردود است.

۴-۹- کاربر با عضویت در خدمات لاندرتیم قصد و اراده خود را نسبت به پذیرش انعقاد هرگونه اقدام و عمل حقوقی از جمله عقود و معاملات از راه دور و از طریق سامانۀ رایانه‌ای و الکترونیکی اعلام می‌کند.

شرکت "تجارت الکترونیک آرمان مشاهیر" در سال ۱۳۸۹ بصورت سهامی خاص تاسیس گردید و نزدیک به ۷ سال فعالیت مستمر و پویا، هم‌اکنون در زمره شرکت‌های خدمات نرم‌افزاری در فضای مجازی می‌باشد، ساختار مدیریتی این مجموعه همواره در تلاش بوده‌است که بصورت پویا و نظام‌مند، در توسعه و تعالی زیرساخت‌های فضای مجازی کشور ایفای نقش نماید و با اتکا به دانش و تجربه نیروی‌انسانی خود در راستای تحقق اهدافی چون توسعه صنعتی‌سازی و فناوری‌های نوین رایانه و فضای مجازی گام بردارد.

همکاران تجاری ما
نماد اعتماد
سفارش فوری
تمامی حقوق مادی و معنوی برای لاندرتیم محفوظ می باشد
0